CZ EN

O projektu

HUMANITY & WAR 21. 4. 2018

Základním slovem pro duben je bezpečnost. Jak na tom jsme, jaké prvky ji udržují anebo jak je udržována ve světě? Je voják pouhý žoldák, či člověk hájící svou rodinu, zemi a vlast? Jsme vyspělá společnost, která se nebojí překážek a zvládá překonat neskutečné výzvy, jak se nám daří hlídat právo i v těch nejtemnějších koutech světa?

Konference pro širokou veřejnost zabývající se problematikou války, mezinárodního humanitárního práva, novodobých bezpečnostních problémů a globálních dopadů války na společnost, průmysl a ekonomiku.

Registrace FB

Po celou dobu konání konference bude ke zhlédnutí výstava Děti ve válce, která přibližuje životy dětí v oblastech postižených ozbrojeným konfliktem. Výstavu zapůjčil UNICEF.Články na magazínu

Témata

Jak lobing může ovlivnit politický proces rozhodování v zásahu do občanských válek.

Ekonomický rozměr zásahu do občanských válek.

Od kmene k národům

Hybridní války

Voják - hrdina, nebo žoldák?

Válka jako způsob šíření demokracie, nebo byznys?

Mezinárodní humanitární právo a spravedlnost ve světě

Válečné právoDnešní den v historii terorismu - 23. březen

Pro dnešní datum zde není žádná zpráva.

Registrace

V ceně registrace je zahrnut konferenční poplatek, oběd, občerstvení (sladké/slané a káva/čaj/voda), certifikát o účasti na konferenci Humanity and War.

HUMANITY & WAR 21. 4. 2018
 


Student

790 Kč

od 15.4. za 990 Kč


Plná cena

990 Kč

od 15.4. za 1290 Kč


Registrace

V době konání konference je možné ubytování v Hradci Králové. Více informací naleznete v následujícím odkazu. Najdete tam taktéž i podrobnou informaci o místě konání konference a možnostech parkování.

Informace pro účastníky

Moderátor konference

Jakub Múčka

Jakub Múčka


Jakub Múčka je studentem magisterského studia východoevropských studií na FF UK, kde se specializuje na studium ruského filosofického a náboženského myšlení. Během bakalářského studia spolu s kolegy zakládal studentskou organizaci Východoevropský klub (www.vk.ff.cuni.cz) a v době tzv. uprchlické krize iniciativu celospolečenského vzdělávání Studentské hnutí za solidaritu, ze které se později ustavil projekt Online encyklopedie migrace (www.encyklopedie.org), jehož je dnes hlavním koordinátorem. V předchozích letech také absolvoval stáže v České televizi a v Českém centru na Ukrajině a spolupracoval s nevládními organizacemi na několika menších humanitárních projektech.


Naši přednášející

V rámci konference Humanity & War se Vám ve dvou dnech představí 7 skvělých přednášejících, kteří se ve svých oborech stali jedněmi z nejlepších. Postupně je zde všechny představíme.

Marek Jukl

RNDr. MAREK JUKL, Ph. D.


Je prezidentem Českého červeného kříže a docentem na Univerzitě Palackého. V Českém červeném kříži se od r.1997 věnuje mezinárodnímu humanitárnímu právu (MHP) a šíření jeho znalosti, koordinuje projekt diseminace MHP. Je členem Národní skupiny pro mezinárodní humanitární právo, na níž jsou zastoupeny MZV, MO a další resorty odpovědné za implementaci MHP v ČR. Je autorem, popř. spoluatorem, prací věnovaných MHP včetně prací zaměřených na šíření MHP a jeho popularizaci. ...další informace

Richard Stojar

Mgr. RICHARD STOJAR, Ph.D.


Mgr. Richard Stojar, Ph.D. (1970). Absolvent Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Od roku 2002 působil jako vědecký pracovník Vojenské akademie v Brně, v současnosti pracuje jako odborný asistent na Centru bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany. V letech 2005–2008 zastupoval Českou republiku v Regional Arms Control Verification and Implementation Assistance Centre – SE Europe. Zabývá se problematikou vojenské strategie, ozbrojených konfliktů a vývojem bezpečnostního prostředí, zejména v oblasti jihovýchodní Evropy.

Stanislav Gazdík

STANISLAV GAZDÍK


Je bývalý příslušník francouzské cizinecké legie. Nyní instruktor v oblasti bezpečnosti a sebeobrany. Od roku 2010 majitelem firmy IAODG s.r.o. Vydal také knihu 15 let v legii : příběh českého vojáka ve francouzské cizinecké legii. ...další informace

M.A. Kamil Klosek (GER)

M.A. KAMIL KLOSEK (GER)


Kamil Klosek holds Master degree from University Konstanz and Charles University. Currently, he is PhD student at Charles University in his third year where he focuses on interventions into civil wars and works on the topic of Frozen Conflicts at the Peace Research Center Prague. In general, he is interested in Peace- and Conflict Studies (in Sub-Saharan Africa) including the analysis of the causes of civil wars, the role of natural resources in civil conflicts, corporate actors and civil war dynamics as well as civil wars from IR perspective. ...další informace

doc. PaedDr. HANA HORÁKOVÁ, Ph. D.

doc. PaedDr. HANA HORÁKOVÁ, Ph. D.


Působí jako docentka sociální antropologie (FHS UK Praha) a afrikanistka (Ph.D.; FF UK Praha) na Metropolitní univerzitě Praha, katedře mezinárodních vztahů a evropských studií. Je předsedkyní České asociace pro africká studia. Zabývá se antropologií kolonialismu a postkolonialismu, antropologií Afriky, teoriemi kultury ve společenských vědách, antropologií cestovního ruchu a antropologií postsocialismu. V minulosti prováděla terénní výzkumy v Jižní Africe, její nedávné výzkumy se orientují na transformaci tuzemských venkovských komunit. Publikuje doma i v zahraničí v oblasti afrických studií a sociální antropologie. Je autorkou, popř. spoluautorkou osmi monografií a několika desítek odborných textů. ...další informace

Bc. Jiří Kalát, DiS.

Bc. JIŘÍ KALÁT, DiS.


Jiří Kalát procestoval a poznal značnou část světa. Rok žil a pracoval v Jeruzalémě, kam ho zavedla jeho touha poznat z první ruky izraelsko – palestinské vztahy. Konfliktu jako takovému se věnuje již několik let a na podzim minulého roku obhájil na Univerzitě Karlově v Praze práci na téma mediálního obrazu izraelsko-palestinských vztahů v českých médiích.

Přednášky a názory přednášejících nevyjadřují názory organizátorů.

Něco Vás zajímá?

Zeptejte seFACEBOOK

email: info@viaprotect.cz
tel: 774 102 630

Copyright © 2017 - 2018 Jakub Fibigar

Partneři

Selection ASM ifmsa Armytrika.cz sdílej zkušenosti ČČK Státní ozbrojené a bezpečnostní složky Prví pomoc v boji Magazín taktické medicíny